Site Menüsü
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret732691
Milattan Önce Milletlerin Doğuşu -1-

 

                        MİLLETLERİN DOĞUŞU -1--İnsanlık Tarihi serimizde (bkz: İnsanlık Tarihi -1-) (bkz: İnsanlık Tarihi -2-) Adem Peygamber ile Nuh Peygamber arasındaki devri, Nuh Tufanı sonrasına kadar incelemiştik. Artık bu seride Nuh Tufanı sonrasını ve
Milletlerin doğuşunu irdeleyeceğiz.

 

 

Nuh Tufanı ve bu tufandan geriye kalan insanları İnsanlık Tarihi -2- yazımızda, tüm ihtimalleri ile irdeledik. Burada biz Cudi dağına inen gemi, Heştan köyüne yerleşen 80 kişi ve bunlardan çoğalan milletlerin köklerine ineceğiz.Öncelikle Nuh Peygamberin gemide 3 oğlu olduğu, diğer oğlu Kenan'ın tufanda boğulduğu konusu genel kabuldür:


HAM-SAM-YAFES

Şimdi bu 3 oğul arasında, hakkındaki görüş ayrılığı en az olan, hatta hiç olmayan oğul ile başlayalım;

                                           Ham

Ham ve özellikle oğlu Kenan ile ilgili kısım İsrail Oğullarının Dış Politikasının kökenini yansıtıyor ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor elbette.


Ham hakkında genel kabul, Ham’ın soyundan siyahi ırkların geldiğidir. Gerçi ben bunun dışında bir ihtimali bir tez olarak tüm bu Milletler Tarihi yazılarından sonra sunacağım ama şimdilik genel kabulü özetliyoruz.


Ancak bu konuda 2 iddia belirtelim.

İncil Genesis 23-27 arasında ;

-Ham babasu Nuh'u çıplak yatarken görmüş ve kardeşlerine haber vermiştir. Kardeşleri ise bakmamak için yüzlerini çevirmek kaydı ile bir örtü alarak babalarının üstünü örtmüşlerdir. Bunun üzerine Nuh Peygamber (Ham oğlu Kenan'ı kastederek olmalı)  'Kenan'a lanet olsun, kardeşlerine köle olsun, Sam'a Yafes'e kul olsun' demiştir.

Bu sebeple Ham çocuklarının siyahi olduğu ve köle olduğu iddiası ortaya atılmaktadır.


Asıl Tevrat’ta bulunmadığı düşünülen, ancak M.Ö. 6. ve 2. Yüzyıllar arasında yazılan Babil Talmudu’na eklenen bir yazıda:


-Ham gemide yolculuk yaparlarken, yasak olmasına rağmen hanımına yanaşmıştır. Bu sebeple soyu siyah olmuştur.

ibaresi geçer.

Ayrıca bir diğer Yahudi temelli inanç olan Kabala’nın temel eserlerinden birisi olan Yaratılış Kitabı (Sefer Ha Yetsira) ‘Siyah doğmuş olmak, Tanrı’nın bir cezasıdır’ hükmünü içerir.

Burada şunu belirtmem lazım. Talmud'un Türkçesini bulamadım, ancak İncil'de yazılanları kendim okudum. Talmud kısmı bir çok kaynaktan aktarmamdır. Araştıracağım.


Tabi bizim inancımıza gelince, böyle bir durum söz konusu değil. Ancak Ham ve oğullarının büyük bir kısmının Afrika kıtasına yerleştiği bir kabuldür. Zamanla tenlerindeki değişimi buna bağlamak da mümkündür. (Diğer tezim daha sonra)


Ayrıca Kenan’ın siyah ırkı temsil etmediği, hatta tam siyah ırk olmadığı bile söylenmektedir.Bu konu belki karışıklığın nedeni olabilir. Tabii Yahudilerin bir kısmının kölelik için zemin hazırlama gayretine girme ihtimalini saymazsak. Bu Kenan meselesi ayrıca incelenecektir. 


Gelelim
Ham’ın çocuklarına :


1-KUŞ (Chus, Küş)

Kuş’un Habeşlilerin atası olduğu genel kabul. Ama çocuğu Saba’dan Habeşlilerin
türediği de söylenir. Kuş hanedanlığı da bu soydandır.

-Çocukları :

Saba : Etiyopya, Habeş


Havila: Arap yarımadası işaret edilmekte


Sabta : Güney Yemen taraflarında yaşadıkları düşünülmekte.

Raama :  Yemenlilerin atası olduğunu söyleyenler vardır. Hintlerin atası olduğunu söyleyenler de vardır. (Raama, Hintlerde kutsaldır.)

Sabteka :


Nemrud: Nemrud’un İbrahim Peygamber’i ateşe atan Nemrut ile bağlantısı incelenmelidir. Tarihsel manada bu Nemrut olmamalı, çünkü devirler tutmuyor ama soyundan olması muhtemel.2-PUT (Fut, Phut, Khut)


Libyalıların atasıdır. Berberilerin de bu soydan geldiği söylenir. (Berberiler için diğer ihtimal Mistrayim) 3-MİSTRAYİM ( Mestre)


Mısırlıların atası kabul edilmektedir. Kıpti dili bu soya dayandırılır. Berberilerin bu
soydan geldiğini iddia edenler de var.

Çocukları:

Ludlar : Lidyalıların atası olduğu söylenir.

Anamlar :

Lehahlar :

Naftuhlular :

Patruslular : Eski mısırda Güneyli anlamına gelirmiş. Güneyde yaşayan Mısırlılar veya başka bir kavim.

Kasluhlular : Filistinlilerin atası

Kaftorlular : Filistinlilerin atası4-KENAN


İlk önce şunu belirtelim; Kenan oğullarının yaşadıkları yerler, Kutsal kitaplarda yazdığı üzere İsrail Oğullarına vaat edilen topraklardır. İsrail’in politikası için
dikkat edelim.

İncil'de geçen cümle;(Genesis)

-Kenan ilk oğlu olan Sidonun babası ve Hititlerin, Yevusluların, Amorluların, Girgaşlıların, Hivlilerin, Arklıların,  Sinlilerin, Arvatlıların, Semarlıların, Hamalıların atasıydı.


Çocukları ve yaşadıkları yerler:

-Sidon (Beyrut’un 40 km gerisinde böyle bir şehir var)


-Heth (Hititlere gönderme yapılıyor. Yaşadıkları yer belirtilmemiş! Hitit haritasına
bakarsanız bugün ki Türkiye topraklarıdır. Adana, Hatay…)


-Yevus (Eskiden Kudus ve çevresinde yaşadıkları düşünülmektedir.)


-Amorlular ( Ürdün-Fırat arası deniliyor!)

 

-Girgaşlar (?!?)

 


-Hivliler (?!?)

 

-Arklılar (Arka şehri Lübnan)-Sinler (Suriye Sinn şehri ve Lübnan)-Arvatlılar (Suriye Arwad şehri)-Semarlılar (Lübnan Zemar şehri)-Hamalılar (Suriye Levo şehri, Kuzey Lübnan)Evet Hıvliler ve Girgaşların soyunun yaşadığı yerler hakkında bilgi yok. Kıllanmak bedava denilebilir ama bazı isimlerin karşısında Lübnan, Suriye v.s. yazarken bazı isimlerin karşısına Finike şehirlerinin adı yazılmış. Bilindiği üzere Finike toprakları Hatay, Mersin ve hatta Antalya yakınına kadar geliyor.İsrail Oğulları hakkından vazgeçmez arkadaşlar. Ve her şeyi de planlı ve programlı yapar. Bugün hedef Lübnan, Filistin, Suriye….Sonra?!

 

Şimdi Ham ve diğer kardeşi Sam hakkında bir özet gerekiyor.Sam ve Semitik diller adıyla bilinen ve 19. ve 20. Yüzyıl başlarında sıkça dile
getirilen tabirler, nedense son dönemde Semi-Hemitik diller gibi bir karmaşaya
girmiştir. Benim bu Dünya-Bilim çevrelerince kabul edilen genel bilgileri
verdikten sonraki tezim, zaten bu karmaşıklığın sebebi ile alakalı olacaktır. Sam ve Ham isimlerinin birlikte kullanılmaya başlanması ve Hint-Avrupa dilleri diye
bir yeni dil kökeni bulunması, bu konudaki karışıklığı gün yüzüne çıkarmıştır.
Hintler başta Hami, sonra Avrupa dilleri ile Hint dillerinin kökeni aynı
çıkınca Sami ve hatta son olarak Semi-Hemitik gibi isimlerle anılmaya
başlanmıştır.Artık Hemitik dil diye bir ayrı kavram kalmamıştır. Ayrıca Sami Irk kavramının; aşağıdaki ve genelde İncil kaynaklı ve genel kabul görmüş şekline çok tezat bilimsel gerçekler litaretürlerde çok fazla yer bulamamaktadır. Dediğim gibi, şu an sadece Genel kabulü önbilgi amaçlı sunuyorum. Sonra diğer teori ve tezleri sunacağım.

 

Gelelim Nuh Peygamber’in diğer oğluna.

 

                                      Sam

 

Çocukları ELAM, ASUR, ARPAKŞAT, ARAM, LUT

1-ELAM :

Sam'ın oğlu. Nuh Tufanından çok sonraları onun soyu, onun adında bir devlet kurdular.

(Çok sonra diyorum çünkü önce Türk bağlantılı Sümerler var. Bu Sümerler konusu ayrıca incelenecektir.)

Bugün İran sınırları içinde olan Elam Ülkesi, Irak ve Yemen’in hemen yanı.

 

 

Elam Devleti (M.Ö. 2700- M.Ö. 660 arası)

 

 

Elam bugün İran ve Pers kültürleri ile özdeşleştirilmektedir.
 
2-ASUR :

Sam oğlu. Yine Tufandan çok sonra ve soyu onun adında bir devlet kurdular.

 

Asur İmparatorluğu ( M.Ö. 2000- M.Ö. 600)

 

Asurlular da, yukarıdaki haritada görüldüğü gibi bir medeniyet kurmuşlardır. Bugün her hangi bir medeniyetle bağları genel bir görüş olarak kalmamıştır. Sadece Dünya genelinde 20 milyon nüfusu olan Süryaniler arasında ( Arasında diyorum, çünkü diğer bir kısım Süryani de Aramlar ile bağlantı kuruyor.) Asur kökeninden geldiklerini söyleyenler vardır. Bugün İran ve Irak’ta Süryaniler için ‘Asur’ tabirinin kullanılması sanırım bu şıkkı destekliyor.


3-ARPAKŞAT :

Arpakşat’ın nesli uzun uzadıya İncil’de vardır. Birden fazla İncil var tabi ki, bu da ayrı konu. Ancak İbrahim Peygamber’in bu soydan olduğu genel kabuldür.

Nesil sırası şu şekildedir:

Nuh

Sam

Arpakşat

Şelah

Ever

Peleg

Reu

Seruk

Nahor

Terah

İbrahim

 

Yani İbrahim Peygamber Nuh Peygamber’den sonraki 10. Nesildir.

İsmail oğulları (Araplar) ve İsrail oğullarının bu soydan geldiği, kendilerince de kabul edilmektedir.

Hz İbrahim’in Sara’dan olan oğlu İshak, İshak’ın oğlu ise Yakup’tur. Yakup İsrail olarak da bilinir. Ve çocuklarına İsrail Oğulları denir.


Hz İbrahim’in Hacer’den olan oğlu İsmail’in ise Arapların atası olduğu söylenmektedir.

Hz İbrahim’in 3. Hanımının adı ise Kantura’dır.

Kantura’nın Türk soyundan olduğu ve bir Türk Hakanı'nın kızı olduğu, İbrahim Peygamber ile evliliğinden olan bu soydan gelenlere Kanturaoğulları dendiğini ve hatta bu konudaki Hadisleri ve kaynakları belirteceğiz.


Ve yine bir diğer iddia olarak, İshak Peygamber’in kızlarından birinin de bir Türk Hakanı ile evlendiği tezlerini de, daha sonra kaynakları ile birlikte vereceğiz.

 

Ayrıca Araplar ve İsrail Oğulları, İbrahim Peygamber’in soyundan ise ve bir halk
oluşturdular ise; misal şu linkte görebileceğiniz :

 http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eablon:Samdan%C4%B0brahimeSoya%C4%9Fac%C4%B1


İbrahim Peygamber’in dedesinin dedesinin dedesi olan Ever’in diğer oğlu Yoktan’ın soyu nerede? Veya Ham'ın oğullarından bir çoğunun soyu, Asurlar nerede? Sorulması gereken bir soru.


4-ARAM

Bugün Suriye ve Mezapotamya halkları için Aramiler denmektedir. Aramice kökenli diller arasında Süryani dili de vardır. Keldaniler de yine bu kökenin dilini
konuşurlar.

Uz, Hul, Geter ve Meşeh adında 4 oğlu vardır.


5-LUT

Helak olan Lut kavmi ile bağlantılı olduğunu sanmıyorum ama olmadığını söylemek de imkansız. Ancak Lut Peygamber’in bu Lut olmadığını kesin çünkü Hz İbrahim ile aynı devirde yaşıyor idi ve yukarıdaki soy ağacında görüleceği gibi bu İbrahim Peygamber'in kardeşi Haran'ın oğlu Lut olmalıdır. Doğrusunu Allah bilir. 

Bu bahis edilen Lut ve kavmi ise belirsiz...

 

 

Türk soyundan önce diğerlerini anlatma sebebimiz, ileride göreceğiniz karışık kaynakların sadeleşmesi için, en azından belirli milletlerin kökenini bilerek düşünebilmenizdir.

Artık Nuh oğlu Yafes ve Türk soyu...

  
24341 kez okundu

Yorumlar

İbrahim as.(Âzer)     14/02/2016 19:38

Merhaba,dana önce size yazıp İbrahim as.ın Kuran''da geçen isminin Âzer olduğu hatırlatıp,başka bir sitedeki bilgiye göre,Yasefin soyundan gelip, Hazar Türklerinden olduğu bilgisine değinmiştim.Bununla ilgili düşüncenizi ısrarla almak istiyorum.Bu bilginin doğru olma ihtimali var mı? Bu sayfadan cevabını yazarsanız sevinirim.Eğer başka bir bölümde bundan bahsettiniz ise,beni oraya yönlendirirseniz yine sevinirim.Zirâ bu mevzuya takılıp kaldım. Ayrıca.Hz.İbrahim as.dan bahsettiğiniz kısımda,Kuran''da geçen ismini belirtmenizi rica ediyorum,bu gayet önemli. Zirâ güvenilir olduğunu düşündüğüm ve başkalarına da tavsiye ettiğim siteniz için dikkat çeken bir eksiklik bu.
Misafir -

İbrahim as.     08/02/2016 20:29

Öncelikle sitenizi ve araştırmalarınızı çok beğendiğimi belirtmek istiyorum.Gayet anlaşılır,derli toplu bir anlatım olmuş.Bir kaç gündür yazılarınızı okuyorum.Tebrik ederim. Ancak,bazı konularla ilgili,bizim inanışımıza göre,Kuran'a göre gibi ifadeler kullanarak açıklık getirdiğiniz halde;yine bizim inanışımıza göre, İbrahim as.ın babasının adının,Kuran'ı Kerim'in Enam suresi 74. ayetinde de geçtiği üzere "Âzer" olduğunu belirtmemişsiniz,hatırlatmak istedim,önemli bir ayrıntı bu. Bunun akabinde bir sorum olacak.Başka bir sitede şunlar geçiyor." İslam’a göre Hz. İbrahim’in babası Azer’dir. Yani Hazar Türkü’dür. Buna göre Yafes’in soyundan olması gerekir. Zaten Arap tarihçiler de “gerçek Arapların Ad, Semud, Amalike gibi kabileler olduğunu; Hz. İbrahim’in oğlu İsmail soyunun sonradan Araplaşmış olduğunu ifade ederler." Bu bilgiyle ilgili düşüncenizi bilmek isterim.
Misafir -

açma diyen misafir     21/07/2014 05:02

Saçma diyen arkadaşım yazıyı iyi okumadın galiba.öncelikle genel kanı veya iddialar sıralanıyor.yazar genelde o zamanlar hakkında kesin bilgi olmadığı için doğrusunu Allah bilir yazmış.Nasl okuyorsunuz yazılanları anlamıyorumki.Bilimsel olması imkansız ozamanlara ait elde veri yok zaten.Kutsal kitaplarda yazanlar belirtilmiş sonra zaten yazan arkadaş yorum yazmış.Ham'ın karısı ile yatması durumunuda Talmudu'da geçen diye belirtmiş.Gerçektir demiyor zaten :S :S
Misafir -

saçma     08/04/2014 09:14

ne kadar saçma sapan şeyler.. hiç bilimsellikle ilgisi yok... Ham karısıyla yatmış ve çocukları siyah olmuş... olacak şey değil... biraz bilimsel yaklaşınız lütfen..
Misafir -


 Kahve Falı Yasağı, Tekke ve Zaviyeler Kanunu İçin Bir Hazırlık mı?

 

 Adnan Menderes Mahkemesini yenileme talebi İskilipli İçin Hazırlık mı?

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar12.929612.9814
Euro14.669514.7283
Hava Durumu