Site Menüsü
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam49
Toplam Ziyaret732692
Milattan Önce İnsanlık Tarihi 2

İNSAnLIK TARİHİ -2-

 

-Nuh Tufanı öncesi ve sonrası incelenmiştir.

 Bir önceki yazımızda ilk insan Hz. Adem ile Nuh Tufanına kadar olan süreci incelemiştik. (bkz: İnsanlık Tarihi -1-)

Hem kutsal kitaplarda hem de çeşitli efsanelerde (Gılgamış Destanı v.s.) belirtilen tufana biz Nuh Tufanı diyoruz.

 

 

 

 

Nuh Tufanı öncesi Nuh Peygamber kavmini doğru yola çağırmış fakat iman eden çok az insan olmuştur. Hatta Nuh Peygamber'in Kenan ismindeki oğlu ve ilk hanımı da ona inanmayarak helak olanlardan oldular.

Kavmin Kabil oğullarına uyarak Putperest olması ve bu inançlarında diretmeleri sonucu Nuh Tufanı gerçekleşmiş ve Nuh Peygamberin yaptığı gemiye alınan az sayıdaki inananlar ve her hayvan cinsinden bir çift tufandan kurtulmuştur. Ayrıca Hz Adem'in kabrinin de bu gemi ile taşındığı genel kabuldur.

Geminin yapımında Abanos (Hind Ardıcı) ağacından 124004 parça kullanılmış ve yapımı 400 yıl sürmüştür. (Hind Ardıcı 40 yılda büyür.)

 

 

Tufanın oluş şekli hakkında çeşitli rivayetler olsa da, araştırmalarımıza göre durum net gibidir:

Magma tabakası kaynayarak volkanik faaliyetler oluşmuş ve özellikle okyanuslardaki volkanik patlamalar sonucu sular yükselmiştir. Buna ilave olarak tam 40 gün 40 gece çok şiddetli yağmurlar yağmış ve dolayısı ile Nuh’un gemisini Cudi dağına indirecek bir su yüksekliği oluşmuştur.


Nuh tufanının süresi hakkında 2 iddia var.

- Receb ayının 12. günü başlamış, Muharrem ayının 10. günü (Aşura günü) bitmiştir. Gemi tufandan tam 150 gün sonra Cudi dağına inmiştir.

-Tufan toplam 190 gün sürdü, 150 gün yolculuk, 40 gün Kabe tavafı.

Şimdi gelelim rivayetler arası farklar oluşan diğer konulara;

.....................................................

1-Tufan tüm dünyayı etkiledi mi?

 

Bu konuda, tufanın sadece Nuh kavmini ve yaşadıkları bölgeyi kapsamış olabileceğini iddia edenlerin dayanakları şunlardır:

-İleride değinilecek olan Ad, Semud ve Lud kavimlerinin başına gelen afetlerin sadece o halk ve bölge düzeyinde olması.

-Kutsal kitaplarda ve özellikle Kuran’da geçen Arz kelimesinin çoğu yerde belirli bir bölge için de kullanılmış olması.( “Onlar, Arz’dan çıkarmak için seni tedirgin edip dururlar”(İsra, 17/76) mealindeki ayette geçen Arz’dan maksat Mekke’dir.)

-Nuh suresinde Nuh Peygamber’in “Rabbim, yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma.” cümlesi, göçebeleri kapsamıyor tezi,

-Suların dünyanın tamamını kapsamasının bitki örtüsünü öldürebileceği tezi,

-Afetin Nuh kavmine geldiği ve Kabil oğullarının Nuh kavminden olmadığı tezi.

Burada belirtmek isterim ki, buradaki tezler ‘Tüm dünyayı kaplamamış olabilir’ iddiası üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Bu iddialar doğru ise Kabil oğullarından kalan olmuş olabilir. 

 

Tufanın tüm dünyayı kapsadığının kesin olduğunu iddia edenlerin dayanakları ise şunlardır:

- “Ey Nuh'la beraber gemiye taşıyarak kurtardığımız kimselerin soyundan olanlar! (İsra Suresi, 3)

- “Hem o (Nuh)un neslini bâki kalanlar kıldık.” (Saffat Suresi 77)

- “Kafirler boğulduktan sonra yerle göğe ‘Ey yer suyunu yut ve sen ey gök suyunu tut!’ diye emir buyuruldu.

Biz buradan yola çıkarak, iman edenlerin gemiye bindiği, etmeyenlerin de boğulduğu sonucunu çıkarabiliyoruz.

Burada hem dağ yüksekliğindeki bir suyun sadece bir bölgeyi etkilediğini düşünülemez, hem de eğer tek bir bölgeyi kapsasa idi, hayvanlardan çiftler alıp nesillerini devam ettirme çabası olmaz idi.

Yani biz burada Nuh Tufanından sonra insan neslinin Nuh Peygamber ve gemideki iman edenlerden devam ettiğini kabul ediyoruz. Dolayısıyla o tarihte üzerinde insanoğlunun yaşadığı tüm alanı kapladığı bizce kesindir. Bu 'tüm dünyayı kapsar' anlamına gelmeyebilir. Çünkü insanlar ve diğer canlılar o tarihte elbette tüm dünyaya yayılmamış olabilirler.

.....................................................

2- Gemi nereye indi?

Burada komik bir durum bulunuyor şahsıma gore.

Kuran’da Cudi dağı ibaresi nettir. Nuh Peygamber’in Urfa’da bulunduğu da nettir. İbrahim Peygamber’İn Ur şehri yani Urfa’da yaşadığı da nettir. Cudi dağı etrafında ki belirli insanların ezelden beri sürekli bu dağı ziyaret ettikleri de nettir. Ama bunca şeye rağmen bu konu muallakta bırakılıyor.

Cudi mana olarak ‘hayırlı yer’ anlamına geliyor. Bir diğer iddiada Cudi dağlarından bahseder. Ağrı dağıda bunlardan birisidir. Hatta Çinli bilim adamları Ağrı dağında bulduklarını söylediler. Fotoğraflar bile yayınlandı. Öyle ya da böyle bu bölgede olduğu kesin görünüyor. Ama diyorumya nedense bu konu muallakta bırakılıyor. Peki neden? İşte bu konuyu da Türk soyu ve Anadolu incelememizde irdeleyeceğiz.

Dünya üzerinde geminin indiği yer ile ilgili Cudi dağı ve Ağrı dağı hariç başka bir yer ismi de geçmiyor. Bunu da belirtelim.

 

 

.............................................

3-Gemide kaç kişi vardı?

Öncelikle Nuh Peygamber'in Kenan ismindeki oğlunun ve hanımının (kaç hanımı vardı bilinmiyor), gemiye binmeyerek helak oldukları biliniyor. 

Binenler hakkında ise bir takım iddialar var. Ama 5 tanesi en yaygın olanı

-Nuh Peygamber, oğulları Ham, Sam ve Yafes ile aileleri ve yine 4-5 kişi daha aileleri ile birlikte. Veya bir diğer tabirle Nuh Peygambere 8 kişinin inandığı.

-Toplamda 80 kişi oldukları (kadın-erkek-çocuk dahil). Bu iddia üzerinde duralım. Çünkü Cudi dağı eteklerinde bir köy var. İsmi çok eskilere dayanıyor ve adıda ‘seksenler’ anlamına gelen Heştan (Semanın).  

Ancak bu seksenler kasabasında, Nuh ve çocuklarından hariç diğerlerinin hastalıktan öldüğü gibi bir iddia da mevcut. Yani sonuçta Nuh, Sam, Ham ve Yafes ile eşleri sağ kaldı deniliyor. 8 kişi yani.

-Gemide toplam 463 kişi olduğu

-10 kadın  10 erkek olduğu. Ben bu iddianın, çocukları da hesaba katarsak ( ki o dönemler ortalama çocuk sayısı 8-9 ) seksenler iddiasına yakın olduğunu düşünüyorum.

-Gemide toplam 8 kişi olduğu. Yani sadece Nuh Peygamber ve 3 çocuğu. Eşleri ile birlikte.

Gördüğünüz gibi aslında biri hariç diğerleri birbiri ile bağlantılı. Ben de burada Nuh Peygambere 8 kişinin iman ettiğini, aileleri ile birlikte toplam 80 kişi olduğunu kabul ederek devam edeceğim. Tabi Nuh Peygamber ve 3 çocuğu dışında kalan ailelerin Vebadan öldüğünü de sadece bir  ihtimal olmak kaydıyla kabul ediyorum.

 

 

4- Nuh Peygamber Tufan sırasında kaç yaşında idi, Tufandan sonra kaç yıl yaşadı?

Önce Kuran-ı Kerim’de yazan Ayeti aktarıyorum, çünkü yoruma açık bir konu:

ANKEBUT 14 : Andolsun, biz, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.

 

Buradan hareketle Nuh Peygamber 950 yıl yaşadı diyenler var. Tufan sırasında 600 ya da 601 yaşında olduğu söyleniyor (Tevrat 601 yıl der) Dolayısıyla tufandan sonra yaklaşık 350 sene yaşadığı düşünülebilir.

Bir diğer iddia ise, yukarıdaki ayetten yola çıkarak, Nuh Peygamber 950 yaşında iken tufanın koptuğu şeklinde. Kavmi arasında 950 yıl kaldı ibaresinden böyle yorumluyorlar.

Tevratta Nuh Peygamberin tufandan sonra 350 yıl yaşadığı yazıyor. Yani genel görüş toplam 950 yıl. Diğer iddiaya gore toplam 1200.

Bu ve benzer konuların detaylı araştırılması lazım. Yeni bulgular tespit ettikçe ayrıca yazacağım.

 

 

 

5- Tufan başladığında Nuh Peygaber ve kavmi nerede yaşıyordu?

İddialar şunlar

- Hz. Nuh bugünkü Irak topraklarında bulunan Kûfe’de ikamet ediyordu. Kavmi de o bölgede yaşıyordu

- Vazifelendirildiği bölge: Mezopotamyanın Dicle-Fırat birleşme bölgesi, Babil dolaylarında.

- Ayrıca benim de şu an üzerinde çalıştığım bir ihtimal var. Onu da ileriki yazılarda anlatacağım.

Tabi unutulmamalıdır ki, tüm bu yazılanların çoğu net olarak kabul görmüş gerçekler değildir. Biz orta yolu bulmaya çalışıyoruz. En doğrusunu Allah bilir.

Bu tufan konusunda çok ilginç saptamalarım var ama şu an yazmamayı daha doğru buluyorum. Çünkü doğruluğunu irdelemem gerekiyor. Esasen önemli notlar. Bunları netleştirip ‘Nuhun Gemisi’ isimli yazıda paylaşacağım.

Ayrıca daha evvel belirttiğim gibi, Adem Peygamber, Nuh Peygamber, Milletlerin doğuşu gibi konuların yaklaşık tarihlerini de hazırlıyorum. Şu anki zamana gore bir takvim hazırlamaktayım.

 

Artık Türk soyunun kökeni, milletlerin oluşması gibi konulara girebileceğiz….

Yazımız 15.04.2014 tarihinde güncellenmiştir.

  
47637 kez okundu

Yorumlar

NUH TUFANInın TARİHI      27/08/2018 22:30

Doğru tarih ğaybtır ve Hazret-i Mehdi Aleyhirrıdwanın ortaya çıkartacağı asli nushalarda yazılı imiş. NUH a.s. TUFANı 14.05. h.ö. 4093= (0 yılı dahil) m.ö. 11.11.3349 dur. İsteyen inanır isteyen inanmaz.
Misafir -

Velhasılı kelam Bursa sudan ibarettir.     23/12/2016 13:19

Tufanın Bursa civarında olduğuna dair Bursa''nın yaşlıları arasında ve ulucamii çerçevesinde efsaneler olduğu gibi Muhyiddin İbniArabi bir eserinde bu meseleden yazmış.
Misafir -

soru     18/04/2014 17:05

Nereden aktarılmışır?
Misafir -

Gerçek     12/04/2014 15:10

"Sözümüz Hak'kat dir.' Andolsun ki, Dünya Sizin zamanınızla i 4,5 milyar yıl yaşındadır. İlk Var edilenler yaşamın 2 boyutlu Varlıklarıdır. Her Var edilen O'ndan bir öz taşır.. Dünyanızda ilk 2 ayaklı formlar 2 milyon yıl önce hüküm sürmüştür.. İlk İnsani beşer fiziği 70.000 yıl önce Dünyanızda hükümsürmüştür. Ancak bu Varlıklar Beşerin insan olması için bir beden oluşturmamışlardır.. ! And Olsun Dağa Taşa ve Gecede yıldız ve semelara ve Var eden Yaratan'a, İlk Adem soyu Dünyanızda 25.000 yıl önce Var edilmiştir. O bir başka yaşam formundan dönmemiş, Dönüşmemiştir..! Önce Fiziki bedeni olmuş, Sonra Yaratan'dan bir Öz Nur verilmiş vede en sonunda İnsani Ruh formundan Ruhu Üflenmiştir..! Hakikat, Öz Alınıp, Ruh çekilip, Perdeler kalkınca ap açık görünecektir.. O An, Bu kendini küçümseyen insan Şuuru, Ne Izdıraplara gebedir..! Bilinmeyeni, Bildiğini sandığı ile İrdeleyip çıkarttığı aciz sonuçlarıyla elbet Hak'ı HAK'ikatte yüzleşecektir..." Aynen Aktarılmıştır..
Misafir -

nuh as.     11/04/2014 16:02

nuh dünyaya gelince o güne kadar doğan bebeklerden farklı olduğundan babası annesini suçlamış bu çocuk benim degil benden degil diye,en son nuh as. ın dedesine danışmaya karar veriyorlar ve bu çocuk senin çocuğun demesinden sonra yatışıyor.bu hikayeden çıkan sonuç yaşayan insanlardan farklı bir nuhun muhtemelen mutasyona uğramış,evrilmiş ve gelişmiş bir insan çeşidi olması muhtemel dir.bilimsel kanıtlar neanderthal adamı ve homo sapiens spins'in aynı dönemde ve hatta aynı alanlarda komşu olarak yaşadıklarını gösteriyor
Misafir -

zaman ve biçim     26/03/2014 20:32

Kuvvetle muhtemel: Tufan bütün insanlığı etkilerken ( homo sapiens - burdan evrimci olduğumu çıkarmayın ) aynı zamanda bölgesel olmuştur. Bu ikisi nasıl bir araya gelebilir? Spencer Wells'in inkar edilemez ! ( inceleyiniz ) kanıtlarına dayanarak Tufan'ın muhtemel zamanı M.Ö. 70.000 lerdedir. ( Ben bu kanıtlara ulaşmadan önce M.Ö. 12.000 den sonra olamayacağını düşünüyordum ) Wells'in genetik kanıtlarına göre Sapiensler MÖ 600.000 yılında Etopyada dünya üzerine ayak bastılar. ( Bakınız: Muhiddin-i İbni Arabi'nin Hz. Hızır ile diyaloğu: Hangi Adem? ) M.Ö 70.000 de tüm insanlığın sayısı 2.000 adete düştü. İşte Tufan burada idi. Tufan belki ancak Afrika kıtasının kuzeyine yayılabilmiş bir soyun üzerine indi. O sırada buzul devri yaşanıyor ve bu soyun öncüllerini dünya üzerinden siliyordu. İnsanlık Tufanın hemen öncesinde pek dar bir yaşanabilir kuşağa kısılmıştı.
Misafir -


 Kahve Falı Yasağı, Tekke ve Zaviyeler Kanunu İçin Bir Hazırlık mı?

 

 Adnan Menderes Mahkemesini yenileme talebi İskilipli İçin Hazırlık mı?

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar12.929612.9814
Euro14.669514.7283
Hava Durumu